Author:kvart

18113

“Od života do politike”

Zbog društvenih uloga žena i muškaraca u našem društvu, zbog stereotipa i predrasuda koje važe za žene sa invaliditetom i zbog izostanka sistemske podrške, ova grupa građanki skoro da i ne može da ostvari svoje pravo na roditeljstvo. Stav okoline da one nisu „sposobne’“ da brinu...

Read More
2

Žene sa invaliditetom u Srbiji

Još uvek, kada se govori o osobama sa invaliditetom u Republici Srbiji, najčešće se analiziraju i rešavaju izazovi sa kojima se oni suočavaju. Preporuke Komiteta Ujedinjenih Nacija za eliminaciju diskriminacije žena, upućene Vladi Republike Srbije jasno ističu nedostatak podataka o marginalizovanim ženama, što indicira da...

Read More