Author:kvart

2

Žene sa invaliditetom u Srbiji

Još uvek, kada se govori o osobama sa invaliditetom u Republici Srbiji, najčešće se analiziraju i rešavaju izazovi sa kojima se oni suočavaju. Preporuke Komiteta Ujedinjenih Nacija za eliminaciju diskriminacije žena, upućene Vladi Republike Srbije jasno ističu nedostatak podataka o marginalizovanim ženama, što indicira da...

Read More