“Od života do politike”

18113

“Od života do politike”

Zbog društvenih uloga žena i muškaraca u našem društvu, zbog stereotipa i predrasuda koje važe za žene sa invaliditetom i zbog izostanka sistemske podrške, ova grupa građanki skoro da i ne može da ostvari svoje pravo na roditeljstvo.

Stav okoline da one nisu „sposobne’“ da brinu o sebi, a još manje o deci otežava im donošenje i realizaciju odluke da osnuju porodicu i postanu majke. Ovakav stav imaju i stručnjaci u institucijama sistema, pa se dešavaju flagrantna kršenja prava majki sa invaliditetom, oduzima im se starateljstvo, deca se smeštaju u Domove ili se poveravaju mužu nasilniku, nakon razvoda braka.

„…IZ KRUGA – Beograd“, organizacija za zaštitu prava i podršku žena sa invaliditetetom od 15.avgusta do 15. decembra realizuje projekat “Unapređenje prava žena sa invaliditetom na roditeljstvo – od života do politike“.

Cilj nam je da putem intervjua dobijemo tridesetak ličnih priča žena sa invaliditetom koje su se ostvarile kao majke, onih koje to nisu a želele bi, kao i onih koje to uopšte nisu mogle da ostvare. Ove lične priče biće sredstvo za podizanje nivoa svesti društva o pravu žena sa invaliditetom na roditeljstvo, o preprekama i izazovima sa kojima se suočavale i vrsti podrške koja im je neophodna od trenutka donošenja odluke da osnuju porodicu i postanu majke, pa do odgajanja deteta.

Intervjue sa ženama ćemo raditi u Nišu, Novom Sadu, Valjevu i Beogradu. Štampanu publikaciju prezentovaćemo 10. decembra na konferenciji za medije u Beogradu, a nakon toga ćemo je distribuirati svim donosiocima odluka na nacionalnom nivou.

Žene sa invaliditetom koje su skoro postale majke, one koje imaju veliku decu, one koje žele da osnuju porodicu i sve druge koje svojom ličnom pričom žele da doprinesu unapređenju prava na roditeljstvo mogu da se jave mejlom naoffice@izkruga.org.

Projekat realizujemo u partnerstvu sa Centrom za istraživanje i razvoj društva „IDEAS”, a podržala ga je Kancelarija za ljudska i manjinska prava.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.