Žene sa invaliditetom u Srbiji

Žene sa invaliditetom u Srbiji

7

Još uvek, kada se govori o osobama sa invaliditetom u Republici Srbiji, najčešće se analiziraju i rešavaju izazovi sa kojima se oni suočavaju. Preporuke Komiteta Ujedinjenih Nacija za eliminaciju diskriminacije žena, upućene Vladi Republike Srbije jasno ističu nedostatak podataka o marginalizovanim ženama, što indicira da institucije manje pažnje posvećuju ovim grupama stanovništva.

Zato su partnerske organizacije Centar za monitoring i evaluaciju i …IZ KRUGA, organizacija za zaštitu prava i podršku osobama sa invaliditetom Srbije razvile projekat „Analiza diskriminiacije žena sa invaliditom u Srbiji“ sa osnovnim ciljem da ocene stepen diskriminacije ove ciljne grupe.

 

.DOC   .PDF

No Comments

Post a Comment